Brolio Tomo Dundzilos Kalėdiniai sveikinimai

Vyriausios skautininkės pavaduotojas ir Brolijos vadas, Tomas Dundzila, sveikina visus mūsų didelės skautiškos šeimos narius su ateinančiomis šventėmis.

Jo oficialią žinutę galite rasti šiuo adresu: http://broli.skautai.net/