Saulės mūšio savaitgalio stovykla – 2012m.

Saulės mūšio stovykla, vykusi spalio 26-28 dienomis, praėjo tiesiog šauniai. Nors skautų susirinko mažokai, bet penkių skautų mums užteko pilnai, kad paragintumėm jų norą skautauti ne tik vasaros stovykloje, bet ir ateityje vidury metų vyksiančiuose renginiuose. Teko atsisakyti pirmutinės paruoštos programos dėl vaikų trūkumo, tačiau su gera bei artima komanda mes sugebėjome suplanuoti alternatyvią programą su ne ką prastesniais iššūkiais. Išmokinom skautus kaip įkurti laužą tamsią ir drėgną naktį miške, kaip reikia dirbti komaresizedimage270361-IMG0701ndoje, kad visi būtų saugūs ir linksmi, bei skatinome tautiškumą.

Suvažiavę pirmają naktį neturėjome elektros ir šilumos skautų būkle, bet tai mūsų neišgasdino! Užsidegėm žvakes ir vakarienei valgėm plovą. Vėliau ėjom tradiciškai užbaigti vakarą prie laužo. Nevien dainavom dainas ir žaidėm žaidimus, bet ir visi susipažinom artimiau, nes prie mūsų būrelio prisijungė nauja, būsima skautė Karina Burkšaitė, kuriai mūsų veikla pasirodė labai įdomi. Mums paliko įspūdį jos gausios žinios apie Lietuvą, bei stovyklavimą miške. Tą vakarą vadovai patys sukūrė laužą, taip parodydami pavizdį ir iniciatyvą, kad vaikai turėtu galimybę pasimokinti ir būtų pasiruoše ilgiausiai stovyklos dienai – šeštadieniui!

Ankstų šeštadienio rytą skautai buvo pažadinti kaip tikroje vasaros stovykloje – su mankšta! Saulė švietė, bet šaltukas šiektiek vistiek kando, tačiau neilgai, nes sparti mankšta sušildė visus skautus. Kad skautai galėtų pasiruošti pilnai skautiško mokslo dienai, valgėm skanius sumuštinius su kumpiu, užsigerdami karšta kakava. Iš karto po to, puolėm statyti stovyklos aukurą, kuris simbolizavo stovyklos dvasią. Statyti aukurą buvo didelė staigmena skautams, nes jie net nežinojo kas tai yra. Skautams ši idėja labai patiko, nes pastačius aukurą, papasakojome daugiau apie mūsų protėvių tradicijas, bei apie turtingą Saulėsresizedimage230308-IMG0703 Mūšio istoriją. Stovyklos metu aukuro liepsna simbolizavo mūsų stovyklos dvasia kuri turėjo rusenti visa parą.

Vėliau, sulaukus LSS Europos Rajono Vado Vlado Gedminto, patyręs skautas kandidatas Deividas Petrikas pravedė iškilmingą stovyklos atidarymo rikiuotę. Visi išdidžiai saliutavo ir garbingai giedojo gimtosios tėvynės, Lietuvos, himną. Aukuras, simbolizuojantis mūsų stovyklos dvasią, taip pat buvo įkurtas. Tuo metu jau buvo atvykusi ir Vyr. Sesė Alvyda Rakauskaitė, kuri iškart puolė padėti virti labai skanius pietus, kol dalyviai kaupė žinias skautoramoje. Visų pirma, savaitgalio stovyklos viršininko pavaduotoja, patyrusi skautė Eglė Rozenbergaitė, ir patyręs skautas Klaudijus Vyšniauskas skautus išmokė pagrindinius mazgus – piemens mazgą, gerąjį mazgelį, ir išgyvenimo mazgą, bei dar kitų ypač svarbių mazgų. Skautai gavo užduotį panaudoti naujai išmoktus mazgus statant stovyklos statinius. Po poros nepavykusių bandymų skautai pasistatė nuostabų suoliuką, ant kurio tilpo beveik visi.

Po pietų skautai ėjo pas savaitgalio stovyklos viršininką brolį vytį Paulių Chockevičių, kuris parodė skautams įvairiausių būdų statyti laužą. Vienas iš jų buvo kilęs iš Amerikos ir naudotas net Amerikos indėnų Dakotų. Tai yra laužas, kūrenamas iškastame žemės tunelyje, tad jis yra nepastebimas, taupus, bei lengvai užgresizedimage300401-IMG0697esinamas, jei reikia greitai pasitraukti iš stovyklavietės. Antras būdas buvo Švediškas laužas, kuris yra kaip viryklė ir suteikia koncentruotą ugnį. Taipogi, Paulius supažindino vaikus su laužo statymo pradmenimis, bei skirtingais būdais įkurti laužą drėgno oro sąlygomis.

Po laužų statymo, brolis Vladas Gedmintas užsuko papasakoti mums apie tai, apie ką būtų galima klausytis visą dieną, jei būtų užtekę laiko – “kas tai yra skautavimas?”. Brolis Vladas labai plačiai ir išsamiai papasakojo ką reiškia būti skautu, kaip tai padeda žmogui ne tik skautiškame, bet ir asmeniniame gyvenime. Visiems buvo taip įdomu, visi skautai klausė ištempę ausis ir jų akyse matėsi kaip tai susistiprino jų skautišką dvasią.

Ankstyvą vakarą pradėjome rinkti malkas laužui, ant kurio skautai keps vakarienę. Bet prieš vakarienę susėdome pasiklausyti sesės Eglės ir brolio Pauliaus pasakojimų apie Lietuvos istoriją. Skautams buvo papasakota plačiau apie baltų kultūrą, didžius Lietuvos kunigaikščius, bei skirtingus mūšius, įvykusius Lietuvos istorijoje. Po istorijos pamokėlės visi nieko nelaukdami puolėme valgyti dešrainių. Pasisotinę vakarienės, vaikai grupelėmis paruošė labai nuotaikingus pasirodymus, prabėgusios dienos tema.

resizedimage250192-Dakota-Fire-PitPagaliau atėjo metas ir visų ilgai lauktiems naktiniams žaidimams. Žaidimai buvo pagrįsti “Budėk” tematika, bei padidinti intrigai, buvo pritaikyti Saulės Mūšio elementai. Visų pirma, skautukai turėjo įkurti laužą, nes tai yra pagrindas stovyklaujant. Tačiau nebuvo taip lengva dėl itin nepatrauklių oro sąlygų. Vaikai buvo labai nusiminę ir išsekę, tad vadovai nelaukdami įsiterpė padėti, paguosti ir paskatinti. Laužui užsikūrus, buvo sužaistas žaidimas susijęs su budėjimu ir daiktų saugojimu. Vėliau vaikai, užrištomis akimis, buvo nuvesti į tamsų mišką ir turėjo įsivaizduoti esą baltų kariai, bei turėjo nepastebėti kalavijuočių paržygiuoti iki savo stovyklavietės. Lydimi tik mėnulio šviesos jaunieji skautukai puikiausiai susidorojo sresizedimage390291-IMG0707u šia užduotimi, ir nuėjo saldžiam naktiniui miegui.

Ankstyvą sekmadienio rytą, visi žvalūs pavalgė, pasportavo ir pakėlė vėliavą. Toliausekė linksmoji dalis, pilna žaidimų, išbandančių naujas žinias, išmoktas šeštadienį. Pirmiausia, vaikai turėjo įsitikinti, kad išmoko kurti laužą. Pasimokę iš savo klaidų, įkurė šaunų aukurą. Toliau vaikai žaidė “šūdų upę”, kur jų koresizedimage224300-aukurasmandinis darbas buvo išbandytas purvu ir malkomis. Taip pat šaudė iš lankų, bei turėjo pereiti per voratinklį iš virvių. Daug kas krito, susipainiojo, bet galiausiai vis tiek įveikė skautišką voratinklį. Po to skautai sužaidė žaidimą “sega mega drive” – gerai žinomo kompiuterinio žaidimo“minų laukas” skautiška versija. Tačiau šį kart turėjo užlipę and minos padaryti po pritūpimą. Ir po visų žaidimų skautai nuskubėjo valgyti sultingų jautienos mėsainių.

Galų gale, įvyko stovyklos uždarymas su vėliavos nuleidimo ceremonija ir Lietuvos himnu. Visiems skautukams vadovai atsidėkodami įteikė Eglės supintas apyrankes, kurios simbolizuoja gerus atsiminimus iš šio nuostabaus savaitgalio. Na, ir tada visi dalyviai susėdo ratu, aptarti Saulės Mūšio 2012 savaitgalio stovyklos įspūdžius. Buvo daug gerų atsiliepimų apie programą ir maistą ir taip pat atvirai išsakėm visi ką galima būtų dadėti ar pakeisti. Tad, skautukų nuomonės bus panaudotos organizuojant 2013 metų skautų vasaros stovyklą ‚Dariaus ir Girėno Viltis‘.

Budėkime!

 

Autorius: s.v. v.skl Paulius Chockevičius